05 | 08 | 2020
Hoofdmenu
Competitie
Deelnemers DAT 20171024

Aangemeld:
De DAT van 24 oktober gaat helaas niet door.

Update: 23 oktober 2017, 14:30 uur

Het laatste nieuws met betrekking tot onze zaal

Van onze voorzitter,

De gemeente is, zoals tijdens de ALV aangegeven, voornemens om onze zaal te slopen en wil graag dat we verhuizen naar een nieuwe locatie. Het leek erop dat we gehuisvest zouden worden in een nieuwe sporthal aan de PC Hooftstraat terwijl we tijdens een inventarisatie medio vorig jaar hadden aangegeven dat we graag op de huidige locatie wilden blijven (en sloop totaal niet aan de orde was!).

Tijdens een eerste commissievergadering in het gemeentehuis heeft Jasper onze belangen behartigd en aangegeven dat we tegen sloop zijn, o.a. omdat we het niet eens zijn met de stelling dat ons gebouw rijp is voor de sloop, ook al omdat er de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in renovatie van de kleedkamers en douches, er een nieuwe vloer is aangebracht. Ook heeft Jasper de communicatie rondom dit onderwerp vanuit de gemeente en vanuit Sport & Welzijn (de beheerder van onze zaal) als onvoldoende gekwalificeerd.

Deze oproep van Jasper heeft vervolgens geleid tot overleg tussen het bestuur en een aantal vertegenwoordigers van gemeentelijke politieke partijen én tot een aantal vragen in de tweede commissievergadering vanuit deze politieke partijen. Dat er in Ridderkerk als gevolg van het IAP (Integraal Accommodatie Plan) nogal wat onrust is ontstaan, hebben jullie de afgelopen weken in de Combinatie kunnen lezen en was tijdens de commissievergaderingen (waar de publieke tribune overvol was) ook duidelijk merkbaar. We trekken hierbij, waar mogelijk, samen op met de judovereniging omdat we beiden zien dat er een gemeenschappelijk belang is. Verder hebben we aan alle leden van de gemeenteraad een brief gestuurd waarin we nog eens duidelijk op een rijtje hebben gezet waarom we als Taveri grote moeite hebben met de voorstellen zoals nu gepresenteerd.

Inmiddels heeft er vorige week een gesprek plaatsgevonden met een ambtenaar van de gemeente én met vertegenwoordigers van Sport & Welzijn. Ook tijdens die gelegenheid hebben we aangegeven dat een eigen ruimte voor onze bar en voor het opbergen van onze tafels noodzakelijk is voor ons voortbestaan. Geen eigen baropbrengst betekent minder inkomsten dus een forse contributieverhoging dus ledenverlies dus verlies van kader dus geen jeugdbegeleiding. Minder leden betekent ook minder speelavonden terwijl onze zaal de beste bezetting heeft van alle gemeentelijke sportlocaties.

Tijdens dit gesprek is duidelijk geworden dat het advies vanuit Sport & Welzijn richting de gemeente behelst dat we zullen worden gehuisvest in een nieuwe gymnastiekzaaal aan de overkant van sporthal Drievliet. Toegezegd is dat Taveri zal worden betrokken bij de ontwikkeling vóór de aanbesteding van de nieuwe zaal, zodat het zal voldoen aan de specifieke (tafeltennis-gerelateerde) wensen van Taveri en dat er ruimte komt voor een eigen bar.
Er is ook gesproken over de wens om de zaalhuur op gelijk niveau te houden als onze huidige huurlast.

Donderdag 14 april zal het IAP (op hoofdlijnen) n stemming worden gebracht in de vergadering van de gemeenteraad. Voorafgaand aan de stemming zal er nog een debat worden gevoerd. Vanzelfsprekend zal het bestuur tijdens deze vergadering (als toehoorder) aanwezig zijn maar het is van het allergrootste belang dat de door ons gekozen vertegenwoordigers ervaren dat het IAP als een belangrijk issue wordt gezien. Dat kan door met een grote vertegenwoordiging vanuit Taveri aanwezig te zijn.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan het Koningsplein en begint om 20.00 uur.

Heet van de naald

25.10: team 1 op koers voor play-off's

 

Bardiensten

17.01: Jeftha
23.01: Gianfranco
24.01: John
30.01: Gert
31.01: Ernst
06.02: Nolda
07.02: Edwin
13.02: Anton
14.02: Hans
20.02: Ruud
21.02: Rutger
27.02: Jan
28.02: Sander
05.03: Nasier
06.03: Peter
12.03: Wilco
13.03: Patrick
19.03: Mamouka
20.03: Ward
26.03: Maia
27.03: Stefan

Webmaster

webmastert

Hoofdsponsor

HBM