05 | 08 | 2020
Hoofdmenu
Competitie
Deelnemers DAT 20171024

Aangemeld:
De DAT van 24 oktober gaat helaas niet door.

Update: 23 oktober 2017, 14:30 uur

Vanuit het bestuur

Van onze secretaris,

Begin april is het nieuwe bestuur voor het eerst bijeengekomen. Tijdens de vergadering zijn er taken overgedragen van het oude bestuur aan de nieuwe bestuursleden. Hoog op de agenda stond natuurlijk het Integraal Accommodatie Plan (IAP). Jasper heeft zich met vuur ingezet voor Taveri en zijn inspraak bij de gemeente oogstte veel krediet.

Verder is er gesproken over de taakverdeling tussen de bestuursleden, nu er weer een voltallig bestuur is en er een nieuwe rol van Coördinator Jeugdzaken is vormgegeven. Deze rol is toebedeelt aan Joeri. Hij heeft inmiddels een concept jeugdbeleid geschreven, waarin het niveau van de jeugdleden, hun ontwikkeling en ambities ruim de aandacht krijgen. Het is de bedoeling dat het trainingsprogramma en de jeugdactiviteiten afgestemd wordt op de wensen en kwaliteiten van de jeugdspelers.

Penningmeester Rutger is druk in de weer met de aanpassing van het budget voor 2016, zoals besproken tijdens de laatste algemene ledenvergadering. Het corrigeren van de baromzet, de afschrijving van sportartikelen en het in balans brengen van kosten en opbrengsten. De uitkomst daarvan, met een onderbouwing van het bestuur, wordt op 29 april aan de leden gepresenteerd.

Secretaris Ruud heeft de notulen geschreven van de ledenvergadering en de archieven van Taveri aangevuld met ontbrekende stukken. Daarnaast is er een brief opgesteld voor de gemeenteraad m.b.t. het IAP en zijn er gesprekken gevoerd met raadsleden, de gemeente en SenW.

Sami heeft de rol van wedstrijdsecretaris opgepakt en kent NAS op zijn duimpje. Hij zal starten met  de technische commissie voor de najaarscompetitie.

Robert heeft de voorzittershamer opgepakt. Hij is het gezicht voor de 'buitenwacht', zoals de krant, de website en andere betrokkenen. 

Zoals jullie weten, draait de club niet alleen op haar bestuursleden, maar maken we Taveri samen. Er zijn diverse commissies waar leden zich voor kunnen inzetten, om zo te helpen bij de verenigingsactiviteiten. Voor jeugdbegeleiding en de Lustrum 2017 Commissie zin nog vrijwilligers nodig.

Daarnaast is deze website de plek om te laten zien hoe bruisend Taveri werkelijk is. Dus schrijf die wedstrijdverslagen en verslagen van toernooien! 

Het bestuur rekent op jullie, zodat jullie op het bestuur kunnen rekenen.

Heet van de naald

25.10: team 1 op koers voor play-off's

 

Bardiensten

17.01: Jeftha
23.01: Gianfranco
24.01: John
30.01: Gert
31.01: Ernst
06.02: Nolda
07.02: Edwin
13.02: Anton
14.02: Hans
20.02: Ruud
21.02: Rutger
27.02: Jan
28.02: Sander
05.03: Nasier
06.03: Peter
12.03: Wilco
13.03: Patrick
19.03: Mamouka
20.03: Ward
26.03: Maia
27.03: Stefan

Webmaster

webmastert

Hoofdsponsor

HBM